Hội thảo “Phát triển nông lâm nghiệp giai đoạn 2011-2015 và thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”

Ngày 23/3/2011, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội thảo “Phát triển nông lâm nghiệp giai đoạn 2011-2015 và thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”. Dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã được chọn điểm để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Hoàng Ngọc Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.
Hội thảo “Phát triển nông lâm nghiệp giai đoạn 2011-2015 và thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020” ảnh 1
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá lại tình hình phát triển nông lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, báo cáo đánh giá cho thấy: Mặc dù 5 năm qua, sản xuất nông lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn do yếu tố thời tiết và dịch bệnh, nhưng kết quả đạt được trong sản xuất nông lâm nghiệp là đáng được ghi nhận: Tốc độ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đạt 7,78 %. Cơ cấu kinh tế ngành nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế. Diện tích trồng lúa 5 năm qua tăng 1.020 ha, diện tích trồng ngô tăng 1.204 ha; sản lượng lương thực trên địa bàn tỉnh đã đạt 150.975 tấn; lương thực có hạt bình quân đầu người đạt 506 kg.

Về chăn nuôi, tổng đàn trâu là: 73.925 con, đàn bò là 101.035 con, đàn lợn 190.146; gia cầm 1.212.743 con. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng được khoảng 5.011 ha rừng. Tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn đã giảm xuống còn 17,2 %.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội thảo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục như: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa rõ nét; năng suất cây trồng còn thấp chưa đạt so với mục tiêu đề ra; chăn nuôi đại ra súc vẫn chưa chuyển biến rõ ràng; phát triển kinh tế hợp tác xã vùng nông thôn còn chậm; cơ sở hạ tầng vùng nông thôn còn thiếu…

Sau khi đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 và thông qua Dự thảo Nghị quyết thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020, các đại biểu đã tập trung đóng góp các ý kiến cho hội thảo trên quan điểm xây dựng nông thôn mới phải phù hợp với tình hình địa phương. Các ý kiến cho rằng công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác an sinh xã hội vùng nông thôn chưa được đề cập nhiều trong nghị quyết. Xây dựng nông thôn mới phải đi từ bước giúp nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, tiếp cận với KHKT; phải có những mô hình cụ thể để nông dân tham quan học hỏi, từng bước tạo ra môi trường sống văn minh, các xã phải đưa ra được tiêu chí thực hiện thật cụ thể để thực hiện. Cần thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất nông lâm nghiệp; giải quyết cơ chế chính sách; đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là đường giao thông nông thôn; giống để sản xuất phải được cung ứng tại chỗ… Một số đại biểu cũng đã mạnh dạn đưa ra những nguyên nhân kìm hãm trong phát triển nông lâm nghiệp như: Phát triển đàn trâu bò toàn tỉnh chỉ đạt 33,68 % mục tiêu kế hoạch do một bộ phận người dân chưa có ý thức trong chăn nuôi; năng suất cây trồng vẫn bấp bênh do hệ thống kênh mương nội đồng chưa được đầu tư đồng bộ…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, ngay từ ban đầu Nghị quyết cần phải vạch ra nhiệm vụ đầy đủ, mang tính khả thi cao. Phải phân tích kỹ những mặt hạn chế kìm hãm sự phát triển vùng nông thôn để đưa ra giải pháp thực hiện hữu hiệu, cụ thể hóa 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương./.
Phương Thơm

Xem thêm