Hội thảo khoa học về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 15/12, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh – thực trạng và giải pháp.
Các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội thảo.

Các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ: Những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tư tưởng chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng, ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lộc phát biểu tại hội thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lộc phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, việc đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, như: Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; hoạt động đấu tranh, xử lý thông tin sai sự thật trên mạng xã hội ở một số địa phương trong tỉnh có lúc chưa kịp thời.

Đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cũng đã thẳng thắn nhìn nhận: Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế của tỉnh chưa cao; khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách còn hạn chế; môi trường đầu tư chưa có sự cải thiện mang tính đột phá... là những tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Do đó, hội thảo khoa học nhằm đánh giá thực trạng, đồng thời trao đổi, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Các đại biểu đã tham luận và thảo luận với các chủ đề: Phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội trong thời gian qua; giải pháp đấu tranh, phòng ngừa trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực truyền thông, góp phần bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng - Những vấn đề đặt ra ở tỉnh Bắc Kạn. Kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong đoàn viên, thanh niên trên Internet và mạng xã hội. Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới…/.

Xem thêm