Hội thảo khoa học "Dấu ấn tự hào - 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn"

Chiều 23/8, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Dấu ấn tự hào - 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)”.

Chiều 23/8, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Dấu ấn tự hào - 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019)”.

Dự hội thảo có đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học...

Các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thị xã Bắc Kạn-thị xã đầu tiên của cả nước được giải phóng (ngày 09/8/1949), là bước ngoặt mở đầu cho những thắng lợi lớn tiếp theo của quân và dân ta. Thắng lợi này sẽ làm tiền đề cho những thắng lợi khác to lớn hơn,vẻ vang hơn. Tỉnh Bắc Kạn được giải phóng (ngày 24/8/1949) mốc son lịch sử này đã đánh dấu bước thắng lợi quan trọng, tạo đà chiến thắng mới cho bộ đội ta trong mùa thi đua chuẩn bị tổng phản công và những thắng lợi sau này...

70 năm qua những thành tựu của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đạt được là to lớn, toàn diện và đáng tự hào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thông qua Hội thảo mong muốn nhận được nhiều báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh, các nhà nghiên cứu khoa học lịch sử và các vị đại biểu tham dự hội thảo để cùng nhau làm rõ hơn giá trị lịch sử của sự kiện giải phóng Bắc Kạn…

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận của các đại biểu, các tác giả đã nghiên cứu làm rõ hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Trung ương, Liên khu I và của địa phương đối với chiến dịch giải phóng Bắc Kạn. Đập tan âm mưu chiến lược của thực dân pháp trong việc chiếm đóng tỉnh Bắc Kạn. Vai trò của quân và dân Bắc Kạn, của bộ đội chủ lực, nhất là Trung đoàn 72 đối với sự kiện giải phóng Bắc Kạn. Giá trị, ý nghĩa và bài học lịch sử của sự kiện giải phóng tỉnh Bắc Kạn trong kháng chiến cũng như trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay…

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Bế Xuân Trường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Bế Xuân Trường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng một lần nữa làm rõ và khẳng định sâu sắc hơn vai trò, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của sự kiện giải phóng Bắc Kạn ngày 24/8/1949. Trong thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống, quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương... Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh; thực hiện tốt các chế độ chính sách. Chú trọng công tác giáo dục lịch sử… để xây dựng Bắc Kạn cũng như nước ta ngày càng phát triển hơn...

đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội thảo khoa học ngày hôm nay đã nhận được nhiều bài tham luận và ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, nhà khoa học nghiên cứu lịch sử, cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, nguyên lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu, khách quý. Các tham luận và ý kiến phát biểu đã phản ánh khá toàn diện các vấn đề liên quan đến giải phóng tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục bổ sung, biên tập thành tài liệu nghiên cứu, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nhất là đối với thế hệ trẻ…/.

Nông Vui

Xem thêm