Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 27/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn”. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
Các đại biểu dự Hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn”, nêu rõ: Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn tại các cơ sở, Ban đã đề xuất và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng khoa học tỉnh thống nhất cho tổ chức triển khai, nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn" và bắt đầu thực hiện từ quý II năm 2022 đến nay.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn Hội thảo.

Để triển khai thực hiện Đề tài, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập Ban chủ nhiệm đề tài, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chủ nhiệm, thư ký, thành viên chính, thành viên; xây dựng các kế hoạch thực hiện từng nội dung.

Đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm tham luận tại Hội thảo.

Đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Pác Nặm tham luận tại Hội thảo.

Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay các hoạt động triển khai đề tài đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, bao gồm những nội dung như: Đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn; xây dựng nội dung cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở và Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở; xây dựng mô hình công tác tuyên giáo cơ sở. Đề tài hiện đang ở giai đoạn chuẩn bị kết thúc, thực hiện nội dung thứ 4: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn.

Để thực hiện mục tiêu cuối cùng của đề tài, hôm nay, Ban Chủ nhiệm tổ chức hội thảo lần 3 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn" nhằm thảo luận, tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với dự thảo Báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn.

Ban Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở, tập trung vào 06 nhóm giải pháp:

1. Nhóm giải pháp tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên giáo cơ sở.

2. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và hoạt động công tác tuyên giáo cơ sở.

3. Nhóm giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo cơ sở.

4. Nhóm giải pháp kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở.

5. Nhóm giải pháp các tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở.

6. Nhóm giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực và đề xuất chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và tham luận vào bản thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở và Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn; dự thảo Báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng ở cơ sở. Giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách đối với công tác tuyên giáo cơ sở. Giải pháp xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy công tác tuyên giáo ở cơ sở…

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Những ý kiến đóng góp trong Hội thảo sẽ góp phần giúp Ban Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các báo cáo, tiến hành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở để tiến tới nghiệm thu cấp tỉnh trong thời gian tới…/.

Xem thêm