Hội thảo khoa học đề cương và bản thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ; Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở

Chiều 12/12, Ban Chủ nhiệm đề tài (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu thực hiện) tổ chức Hội thảo khoa học đề cương và bản thảo cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ và Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Bản thảo cuốn tài liệu được bố trí với 3 chương gồm: Chương I: Nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo cơ sở (gồm những kiến thức cơ bản về lý luận, về khoa giáo, văn hóa văn nghệ, dư luận xã hội, cổ động, tuyên truyền). Chương II: Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo cơ sở (gồm 7 bài về Kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng tham mưu chỉ đạo; Kỹ năng tuyên truyền, biên soạn tài liệu tuyên truyền; Kỹ năng xử lý vấn đề dư luận; Kỹ năng quán triệt, học tập nghị quyết; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo cơ sở). Chương III: Bộ tiêu chí đánh giá công tác tuyên giáo cơ sở.

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết phải ban hành cuốn tài liệu; tham gia góp ý vào một số nội dung như bố cục, nội dung cụ thể của từng bài. Đây được coi là cẩm nang, bộ công cụ cho cán bộ tuyên giáo huyện, cơ sở thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo hướng đi vào chiều sâu.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thành viên Ban Chủ nhiệm soạn thảo tài liệu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu; tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa hoàn thiện bản thảo./.

Nông Vui

Xem thêm