Hội thảo góp ý xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác Tuyên giáo

Chiều 29/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Hội thảo góp ý xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác Tuyên giáo ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo.

Trong thời gian qua, hoạt động phối hợp trong công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh. Tuy nhiên công tác Tuyên giáo của Đảng gồm nhiều lĩnh vực và được quy định tại các văn bản khác nhau dẫn tới quá trình phối hợp chưa xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp nắm bắt dư luận xã hội nhất là các vấn đề nổi cộm, bức xúc có lúc chưa kịp thời…

Hội thảo góp ý xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác Tuyên giáo ảnh 2
Đồng chí Lâm Văn Điển, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Pác Nặm góp ý vào dự thảo Quy chế.

Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm 03 chương, 16 điều, trong đó: Chương I: Quy định chung. Chương II: Nội dung và trách nhiệm phối hợp. Chương III: Tổ chức thực hiện.

Tại Chương II, Quy chế đã quy định rõ nội dung, trách nhiệm phối hợp trong: Công tác lý luận chính trị; công tác lịch sử Đảng; công tác khoa giáo; công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản; công tác thông tin đối ngoại; công tác dư luận xã hội; công tác văn hoá, văn nghệ; công tác thẩm định; kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; công tác cán bộ.

Tại Hội thảo, các đại biểu nhận định việc ban hành Quy chế phối hợp chung hết sức cần thiết; đa phần tán thành với bố cục của dự thảo Quy chế đã bám sát quy định của Trung ương; nội dung, trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị…

Hội thảo góp ý xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác Tuyên giáo ảnh 3
Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ: Các ý kiến của đại biểu là cơ sở giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm rõ hơn một số ý kiến liên quan đến cơ sở pháp lý để xây dựng Quy chế. Trong phần nội dung và trách nhiệm cần làm rõ việc, rõ trách nhiệm trong từng nhiệm vụ; bổ sung các nội dung còn thiếu, đối tượng phải thực hiện… Đồng thời, mong muốn tới đây khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉnh sửa dự thảo Quy chế vẫn tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Quy chế…/.

Nông Vui

Xem thêm