Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo các nghị quyết

Chiều 25/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo các nghị quyết chuyên đề trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII), nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự có các đồng chí: Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu góp ý dự thảo 03 nghị quyết chuyên đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu thống nhất cao với dự thảo nghị quyết và góp ý làm rõ một số nội dung như: Cần xác định mục tiêu cụ thể của các dự thảo nghị quyết trên là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao thu nhập cho người dân. Do vậy, các nghị quyết cần có những đột phá trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo và giải pháp làm thay đổi tư duy về giảm nghèo của người dân...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các đại biểu, cơ quan tham mưu cho tỉnh xây dựng các dự thảo nghị quyết tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến và bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để tiến hành các bước tiếp theo, trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu sắp tới./.

Việt Bắc

Xem thêm