Hội thảo chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

Chiều 9/12. Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn. Tham dự có lãnh đạo đại diện Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện Dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin ngành nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên xây dựng “Hệ thống thông tin ngành Nông nghiệp”.

Để sớm đưa sản phẩm của Dự án vào sử dụng từ năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học tổ chức Hội thảo khoa học để đóng góp ý kiến cho “Hệ thống thông tin ngành Nông nghiệp” được hoàn thiện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm địa tin học, đại học nông lâm Thái Nguyên trình bày cấu trúc Hệ thống thông tin ngành nông nghiệp

Hội thảo đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Trung tâm địa tin học, đại học nông lâm Thái Nguyên, Chủ nhiệm dự án trình bày cấu trúc của Hệ thống thông tin ngành nông nghiệp (http:// nongnghiepbackan.tuaf.edu.vn) với các 19 cơ sở dữ liệu. Cụ thể, cơ sở dữ liệu về hành chính; cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp; cơ sở dữ liệu về chăn nuôi; cơ sở dữ liệu về thủy sản; cơ sở dữ liệu về lâm nghiệp; cơ sở dữ liệu về cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã; cơ sở dữ liệu về thủy lợi; cơ sở dữ liệu về nước sạch vệ sinh môi trường; cơ sở dữ liệu về sâu dịch bệnh trên cây trồng; cơ sở dữ liệu về dịch bệnh vật nuôi; cơ sở dữ liệu về nông sản đặc thù; cơ sở dữ liệu nông lịch; cơ sở dữ liệu về thổ nhưỡng, địa chính; cơ sở dữ liệu về quản lý chất lượng nông sản; cơ sở dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp; cơ sở phân vùng thích nghi cho cây trồng; cơ sở dữ liệu về thư viện nông lâm nghiệp; cơ sở dữ liệu về giá nông lâm sản; cơ sở dữ liệu về thông tin thời tiết.

Các đại biểu dự Hội thảo đã phát biểu đánh giá cao Hệ thống thông tin ngành nông nghiệp có nhiều nội dung thông tin hữu ích; trong thời gian dùng thử (tới tháng 4/2023) ngành nông nghiệp, các huyện, thành phố và các xã sẽ đánh giá, góp ý để hoàn thiện Hệ thống, đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ quản lý hệ thống các cấp để phù hợp với nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh; Trung tâm địa tin học, đại học nông lâm Thái Nguyên chủ động tiếp thu các ý kiến đóng góp trong quá trình chạy thử hệ thống để hoàn thiện nhằm chính thức đưa vào sử dụng./.

Phan Quý

Xem thêm