Hội thảo chương trình hỗ trợ học bổng Australia tại Bắc Kạn

Chiều ngày 17/12, tại UBND tỉnh Bắc Kạn, đại diện Cơ quan quốc tế Úc tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình học bổng phát triển Australia tại Bắc Kạn.

Chiều ngày 17/12, tại UBND tỉnh Bắc Kạn, đại diện Cơ quan quốc tế Úc tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình học bổng phát triển Australia tại Bắc Kạn.

Buổi hội thảo đã thu hút một số đơn vị, cơ quan trong tỉnh.
Nhiều sở, ban, ngành trong tỉnh đã tham dự buổi hội thảo.

Hội thảo nhằm cung cấp những thông tin thiết yếu về quỹ học bổng Australia (Úc) như chính sách đào tạo, đối tượng đào tạo, thời gian đào tạo và những cam kết thông qua kênh học bổng này. Đây là một trong những kênh học bổng do Chính phủ Úc dành cho Việt Nam. Năm 2012, Việt Nam đã có khoảng trên 1.000 người nộp hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Úc, tuy nhiên mỗi năm chương trình chỉ dành 250 chỉ tiêu cho cả nước. So với các khu vực khác, Đông Bắc là vùng có số lượng người đăng ký nộp đơn xin học bổng qua kênh này thấp nhất, năm 2012 mới xét được 6 học bổng đủ điều kiện đi học. Riêng tỉnh Bắc Kạn từ năm 2010 đến nay mới có 4 trường hợp nộp đơn nhưng mới xét đạt 1 trường hợp đủ điều kiện nhận học bổng. Đây là một con số rất khiêm tốn trong phạm vi khu vực Đông Bắc nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng, trong khi nguồn nhân lực đang thực sự thiếu.

Chương trình học bổng Austrailia do AusAID tài trợ phù hợp với sự phát triển của Australia tại Việt Nam, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực trong các ngành ưu tiên. Các học bổng này có mục tiêu trang bị cho ứng viên những kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra những thay đổi và tạo ảnh hưởng đến sự phát triển về kinh tế - xã hội. Chương trình ưu tiên cho 3 nhóm ứng viên gồm: nhóm 1 là cán bộ chính quyền địa phương và người làm việc trong lĩnh vực phát triển; nhóm 2 là cán bộ cơ quan trung ương, nhóm 3 là cán bộ giảng dạy đại học, cao đẳng, cán bộ nghiên cứu.

Bậc học của học bổng gồm 2 dạng gồm học bổng "Phát triển Australia", đây là học bổng phát triển dài hạn cung cấp cho người đạt học bổng cơ hội hoàn thành bậc học sau đại học tại một trường đại học Australia. Mỗi năm chương trình dành cho Việt Nam 250 suất học bổng, trong chương trình hỗ trợ học bổng này, Chính phủ hai nước đặc biệt ưu tiên cho các nhóm đối tượng là dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Bậc học thứ 2 là học bổng "Năng lực lãnh đạo". Khoảng 200 ứng viên xuất sắc từng nhận học bổng "Phát triển Australia" trên toàn thế giới sẽ được trao thêm học bổng "Năng lực lãnh đạo".


Hội thảo diễn ra chính là dịp để những ứng viên tại Bắc Kạn có cơ hội tìm kiếm chương trình học bổng của Úc. Mọi thông tin về chương trình học bổng này trên trang Website www.asdiv.edu.vn./.


Thu Trang

Xem thêm