Hội Phụ nữ phát huy vai trò, giúp hội viên phát triển kinh tế

Năm 2012, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”.

Năm 2012, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”.

Trong năm qua, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Bắc Kạn.

Mô hình chăn nuôi của chị Lường Thị Thủy ở thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) đem lại hiệu quả kinh tế cao
Mô hình chăn nuôi của chị Lường Thị Thủy ở thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) đem lại hiệu quả kinh tế cao

Hội Phụ nữ các cấp đã chủ động khai thác các nguồn vốn cho trên 31.000 hội viên vay để mở rộng sản xuất với hơn 522 tỷ đồng. Nhằm giúp chị em sử dụng đồng vốn có hiệu quả, Hội Phụ nữ các cấp đã tích cực tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp thông tin, tài liệu để chị em có thêm kiến thức áp dụng vào việc phát triển kinh tế gia đình. Ban Thường vụ Tỉnh hội đã chỉ đạo các cấp hội xây dựng và duy trì các mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ tại cơ sở; thành lập và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao; vận động chị em tích cực tham gia phong trào “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế  gia đình” bằng ngày công, cây, con giống, cho mượn đất canh tác.

Qua đó, hàng năm có trên 90% phụ nữ nghèo được giúp đỡ với nhiều hình thức. Tính riêng năm 2012, toàn tỉnh có 3.252 chị đã giúp 5.848 ngày công, 1.806 cây, con giống và 566 triệu đồng tiền mặt cho 11.000 hội viên nghèo để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Từ sự hỗ trợ của tổ chức Hội cùng sự nỗ lực của bản thân, nhiều chị em đã vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên xuất hiện ngày càng nhiều. Phụ nữ tích cực, tham gia xây dựng các vùng chuyên canh, các mô hình như: Trồng chè Shan Tuyết tại huyện Chợ Đồn; mô hình trồng Cam, Quýt tại huyện Bạch Thông; mô hình trồng gừng, trồng đỗ xanh xen dong riềng tại Chợ Mới; mô hình trồng lợn nái Móng Cái tại Ba Bể…

Cùng với sự lớn mạnh của những mô hình đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở các địa phương như mô hình trồng cam, quýt của gia đình chị Quan Thị Giang, xã Xuân La; chị Ngô Thị Chén chăn nuôi Dê ở Nghiên Loan (Pác Nặm); Chị Ma Thị Thu ở thôn Bản Đén, Quảng Chu (Chợ Mới) với mô hình chăn nuôi lợn…

Có thể nói, trong năm qua, Hội Phụ nữ Bắc Kạn đã tích cực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội, đồng hành cùng hội viên phụ nữ năng động sáng tạo, ra sức thi đua phấn đấu trong lao động sản xuất và trên các lĩnh vực công tác; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của địa phương, từng bước giúp hội viên xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống./.

Phạm Ngân

Xem thêm