Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn VNPT hợp tác chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 23/02, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028. Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu VNPT 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu VNPT Bắc Kạn.

Các đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu VNPT Bắc Kạn.

Theo thỏa thuận hợp tác, 02 bên sẽ phối hợp khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hóa, chuyển đổi số các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân các cấp.

Phối hợp triển khai giải pháp chuyển đổi số cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, bao gồm: Hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành thông suốt từ Trung ương đến địa phương; các sản phẩm, giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng, an ninh thông tin. Phối hợp triển khai các giải pháp xã hội số, kinh tế số phát triển và hỗ trợ hội viên. Phối hợp hỗ trợ tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp…

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giữa 02 đơn vị giai đoạn 2023-2028 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chuyển đổi số... Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Nông dân các cấp, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân./.

Xem thêm