Hội Nông dân tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Sáng 05/7, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Trung Kiên- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội Nông dân tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ảnh 1
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, giá vật tư, nhiên liệu tăng làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, đời sống của hội viên nông dân cũng như công tác Hội và phong trào nông dân, nhưng các cấp Hội luôn tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chỉ tiêu thi đua của Hội. Trong đó chú trọng tuyên truyền đến hội viên, nông dân vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa lao động sản xuất. Hội tuyên truyền hỗ trợ thành lập mới được trên 180 tổ hợp tác, hợp tác xã, vượt xa so với kế hoạch đề ra…

6 tháng cuối năm, Hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động hội viên tiếp tục đăng ký và thực hiện tốt phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Chỉ đạo, vận động hội viên nông dân tập trung chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; triển khai các lớp dạy nghề ngắn hạn, các chương trình, dự án cho hội viên nông dân. Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cây, con giống; triển khai chương trình phân bón trả chậm vụ mùa cho hội viên nông dân. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp Hội Nông dân trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị các cấp Hội cần có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hội viên; tuyên truyền, định hướng cho hội viên nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất các sản phẩm đặc trưng của địa phương, có giá trị kinh tế cao...

Hội nghị đã tiến hành các bước kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2022./.

Phương Thùy

Xem thêm