Hội nghị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bắc Kạn lần thứ 3

Ngày 28/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 3, biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận; sơ kết 5 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2015-2020.

Ngày 28/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 3, biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận; sơ kết 5 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, công tác tôn giáo giai đoạn 2015- 2020
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2015 - 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân và Nhân dân đóng góp được hơn 320 triệu đồng, 7 tạ gạo, 2 tạ thịt lợn để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quan tâm thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo; hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết; vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Theo đánh giá, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có một số cách làm hay mang lại hiệu quả bước đầu như: Đã thành lập Ban tư vấn và tổ chức được 09 hội nghị phản biện xã hội đối với 11 dự thảo của UBND thành phố; xây dựng được 66 mô hình điểm ở khu dân cư; hỗ trợ xây dựng được 27 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn…

Nhân dịp này, có 17 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến đã được Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn biểu dương, khen thưởng./.

D.K

Xem thêm