Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng 16/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức trực tuyến để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Đinh Quang Tuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ảnh 1

Hội nghị hiệp thương cử bổ sung thành viên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, bảo đảm đúng sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nghị quyết đại hội đảng các cấp; tổ chức tốt các hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo cho người nghèo; đẩy mạnh hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết". Vận động Nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tích cực tham gia, chủ động thực hiện công tác bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công.

Hội nghị cũng đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai nhiệm vụ vẫn còn những mặt hạn chế, như: Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam một số địa phương chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả; công tác nắm bắt tình hình và phản ánh tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân chưa đầy đủ và kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số địa phương chưa thường xuyên...

Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, gồm: Tăng cường nắm tình hình Nhân dân, tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nghị quyết các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. Triển khai, hướng dẫn và tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2021; vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh và hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết"...

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung đồng chí Hà Thị Thùy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thông qua kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2021.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ảnh 2

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đánh giá cao kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chương trình hành động cụ thể. Tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực tham gia phản biện đối với các chủ trương, chính sách của tỉnh để tổ chức thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...  

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ảnh 3
Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dịp này, 03 tập thể gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Na Rì; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Giáo (Ba Bể) và đồng chí Triệu Thị Thúy- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Hoàng Vũ

Xem thêm