Hội nghị trực tuyến về triển khai cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện

Ngày 04/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết, nhân rộng và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện. Phó Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Ngày 04/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết, nhân rộng và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện. Phó Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.


Chủ trì điểm cầu Bắc Kạn có đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các huyện Bạch Thông, Na Rì.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bắc Kạn.
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bắc Kạn.


Bộ Nội vụ đã báo cáo những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương sau khi áp dụng Quyết định số 93/2007/QĐ-TTG ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện cơ chế này để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và cá nhân, đơn giản hóa mọi thủ tục hành chính, giải quyết cơ bản khối lượng lớn công việc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thuận lợi.

Đến nay, trên cả nước có 686/700 đơn vị hành chính cấp huyện đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; có 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 203/700 đơn vị hành chính cấp huyện đang triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Thông qua cách làm này, một số lĩnh vực phổ biến như đất đai, cấp phép kinh doanh, chứng thực, hộ tịch, chính sách xã hội… đã được tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tại bộ phận một cửa một cách thuận lợi.

Bên cạnh những mặt tích cực đó, việc thực hiện Quyết định số 93 trong cả nước còn gặp một số hạn chế như: Tỷ lệ số đơn vị hành chính trong cả nước thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại còn thấp so với yêu cầu đề ra; diện tích làm việc, trang thiết bị, phần mềm điện tử… còn có sự khác nhau, chênh lệch trong cả nước; một số địa phương đã tách một số lĩnh vực công việc, thủ tục hành chính từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để chuyển về các cơ quan chuyên môn thụ lý, xử lý nên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trở nên "ít việc làm"; công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có nơi còn thiếu.


Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, hạn chế, hướng giải quyết để nhân rộng và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện. Đa số các ý kiến đều cho rằng: Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại chậm là do nhận thức của lãnh đạo địa phương chưa rõ ràng; việc triển khai cơ chế có sự khác nhau giữa các địa phương là do chưa có hướng dẫn về mô hình chuẩn cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại và phần mềm điện tử dùng chung thống nhất cho tất cả các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện... Hội nghị đã thông qua Đề án nhân rộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện giai đoạn 2013 - 2015.


Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới, các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính đối với tổ chức, công dân thông qua việc nhân rộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện giai đoạn 2013 - 2015; cân đối ngân sách để nâng cấp bộ phận này; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; tập trung chỉnh sửa hoàn chỉnh để sớm ban hành đề án./.
 

Thu Trang

Xem thêm