Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 24/01, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu chính.
Các đại biểu tại điểm cầu trụ sở HĐND-UBND tỉnh.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021 và triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 03/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2022; thông qua Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị.

Hội nghị nghe quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh như: Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện về những điều đảng viên không được làm; quán triệt Quy chế số 22-QC/TU, ngày 30/12/2021 của Tỉnh ủy về công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Quy định số 49-QĐ/TW, ngày 22/12/2021 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; Quy định số 51-QĐ/TW, ngày 29/12/2021 của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư và Công văn số 526-CV/TU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương và đánh giá cao tinh thần học tập của cán bộ, đảng viên. Để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng sớm được triển khai có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Cấp uỷ các cấp chỉ đạo tổ chức quán triệt học tập trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền những nội dung cốt lõi của các chỉ thị, kết luận đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác quán triệt, học tập phải được cấp ủy chỉ đạo triển khai khẩn trương, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với việc quán triệt học tập, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện ở cấp mình.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền gắn với nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Theo tổng hợp nhanh, Hội nghị được truyền trực tuyến đến 120 điểm cầu, 129 cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi qua sóng Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn với hơn 12.100 cán bộ, đảng viên tham dự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng phát huy thành quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19.

Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh./.

Nông Vui – Văn Lạ

Xem thêm