Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh

Chiều 06/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Lê Minh Khái- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh ảnh 1
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh các giải pháp điều hành trong thời gian qua, để hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kịp thời ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN, văn bản hướng dẫn triển khai chính sách, hướng dẫn hạch toán kế toán; đôn đốc các ngân hàng thương mại khẩn trương đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất theo quy định. Đến nay, các ngân hàng thương mại đã hoàn thành đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổng hợp, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền để giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất dự kiến năm 2022 tới từng ngân hàng thương mại để triển khai sớm chính sách; tổ chức hội nghị toàn ngành ngân hàng để phổ biến, quán triệt triển khai.

Để hỗ trợ các ngân hàng thương mại sớm triển khai chính sách, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tiếp nhận, tổng hợp, giải đáp tất cả các câu hỏi, thắc mắc nhận được dưới mọi hình thức, cả bằng văn bản và qua trao đổi trực tiếp, trao đổi qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử. Riêng đối với các câu hỏi liên quan đến đối tượng được hỗ trợ lãi suất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổng hợp và có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng giải đáp cho các ngân hàng thương mại.

Theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, các đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có mục đích vay vốn thuộc 2 nhóm: Các ngành hàng không, vận tải kho bãi; du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; bao gồm cả hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế này, trừ hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản. Và nhóm thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ.

Với mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm, thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất đáp ứng các điều kiện vay vốn thông thường, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích, chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP có quy mô lớn, triển khai trên toàn quốc, số lượng ngân hàng thương mại tham gia nhiều, do đó, để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà Quốc hội, Chính phủ giao, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa đến toàn nền kinh tế, cùng với Ngân hàng Nhà nước cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và các ngân hàng thương mại.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo sát việc tổ chức thực hiện, thường xuyên nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm việc triển khai Nghị định 31/2022/NĐ-CP đạt hiệu quả cao. Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và các ngân hàng thương mại căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định 31/2022/NĐ-CP để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội./.

H.V

Xem thêm