Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp