Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 15/7, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Vương Đình Huệ- Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Trần Thanh Mẫn- Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia; Trương Hòa Bình- Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Đỗ Văn Chiến- Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Võ Thị Ánh Xuân- Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV; Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV; Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt 99,60% thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm, lòng yêu nước, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong việc tích cực tham gia bầu cử để lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp; ngày bầu cử 23/5/2021 đã thực sự trở thành Ngày hội lớn của toàn dân. Với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và có cơ cấu hợp lý. Cuộc bầu cử với quy mô lớn như vậy được tổ chức thành công trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp càng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc bầu cử lần này còn một số hạn chế như: Do tình hình dịch Covid-19, nhiều tình huống mới phát sinh, gây lúng túng cho một số địa phương trong công tác rà soát danh sách cử tri, nắm số lượng cử tri thường trú và tạm trú trên địa bàn. Công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự ứng cử ở một số địa phương, đơn vị, phân bổ người ứng cử tại các đơn vị bầu cử còn chưa có sự chuẩn bị kỹ. Số lượng các buổi bố trí cho ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động bầu cử rất khác nhau ở các địa phương, có nơi chưa dự phòng, tính toán kỹ trước tình hình dịch bệnh nên quá trình thực hiện phải điều chỉnh nhiều…

Tiếp đó Hội nghị nghe các báo cáo tổng kết công tác tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tổng kết công tác mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã tham luận về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; kinh nghiệm triển khai bảo đảm an ninh, trật tự y tế, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo cho cuộc bầu cử…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ- Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, ngành khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại sau bầu cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ có Báo cáo tổng kết bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV để báo cáo tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sắp tới. Tập trung tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ; xem xét, quyết định một số chương trình, kế hoạch lớn của nước ta cho 05 năm sắp tới như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn và một số Chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử, phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh…/.

N.V – Văn Lạ

Xem thêm