Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Lãnh đạo một số sở, ngành; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy.

Từ năm 2009 đến năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới và nâng cao dân trí. Sau 15 năm thực hiện Đề án, các xã phường, thị trấn trên cả nước đã trang bị gần 600 đầu sách các loại với 14.408.340 bản in.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước tiếp tục chủ động nắm bắt nhu cầu đọc của đảng viên và Nhân dân, để xuất bản và trang bị sách cho phù hợp. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng phòng đọc; tổ chức bảo quản sách giáo khoa. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong việc quản lý, nghiên cứu, học tập sách của Đề án…/.

Xem thêm