Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam (CNVH) đã bước đầu phát triển và đạt được một số kết quả đáng khích lệ; một số lĩnh vực dần vươn lên trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, ngày càng đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với quốc tế.

Ngành CNVH đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Cụ thể, trong năm 2019 đã đóng góp 6,02% GDP, vượt mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển CNVH; năm 2021 đạt 3,92% GDP; năm 2022, cùng sự phục hồi của kinh tế - xã hội, mức đóng góp này đã tăng lên mức 4,04% GDP, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, người lao động tham gia phát triển CNVH. Giai đoạn 2018 - 2022, số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành CNVH tăng khá cao ở mức 7,2%/năm, hiện có trên 70 nghìn cơ sở kinh tế. Lực lượng lao động thuộc các ngành CNVH tăng khá nhanh ở mức 7,4%/năm, thu hút khoảng 2,3 triệu lao động, chiếm 4,42% tổng lực lượng lao động của toàn nền kinh tế. Mô hình tổ chức đào tạo nhân lực cho phát triển CNVH từng bước được hoàn thiện theo hướng phù hợp, chuyên nghiệp, bài bản, nhất là cho tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật...

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề Quy hoạch CNVH, nguồn nhân lực, đặc biệt về cơ chế chính sách, thuế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong cả nước chủ động, phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển mạnh mẽ các ngành CNVH; khuyến khích mọi sự tìm tòi, sáng tạo, tôn trọng tự do sáng tạo; chú trọng những ngành có nhiều tiềm năng, lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, phần mềm và các trò chơi giải trí để đến năm 2030, giá trị gia tăng của các ngành CNVH đóng góp cao vào GDP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế để xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, bố trí quỹ đất, cơ sở hạ tầng cho các ngành CNVH. Đẩy mạnh liên kết vùng, địa phương trong phát triển, khai thác và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ CNVH. Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ CNVH đặc trưng của địa phương, gắn các sản phẩm, dịch vụ CNVH với du lịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế ban đêm. Tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá văn hóa, CNVH…/.

Xem thêm