Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022

Chiều 07/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Minh Khái- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự, phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022 ảnh 1
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, công tác điều hành chính sách tài khóa được Bộ Tài chính triển khai chủ động, quyết liệt; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý thu; xử lý nợ đọng thuế; đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Nhờ đó, lũy kế 6 tháng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt hơn 940.000 tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2021.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 6 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội. Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 710.000 tỷ đồng, bằng 40% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%, chi trả lãi đạt 50,1% dự toán.

Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 69.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,75 năm, lãi suất bình quân 2,45%/năm...

Bộ Tài chính đề ra các nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, gồm: Triển khai có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đã đề ra. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, các đề án tài chính - NSNN theo chương trình công tác của Chính phủ và yêu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu về thời hạn, chất lượng, khả thi.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2022; phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội quyết định. Theo đó, tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Điều hành chi NSNN năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, bảo đảm dự toán thu và giảm áp lực chi NSNN. Phát triển bền vững, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2023 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái- Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp mà Bộ Tài chính đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố cần thực hiện tốt, như: Tập trung nghiên cứu các chính sách tài chính - tiền tệ phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống của người dân. Tập trung đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước. UBND các tỉnh, thành phố phải vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất.../.

H.V

Xem thêm