Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022

Chiều 12/01, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành có liên quan.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn. ảnh 1
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại hội nghị, trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, cùng với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân, bảo đảm thực hiện tốt sự bao phủ của các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội để duy trì sự ổn định trong đời sống kinh tế - xã hội.

Bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động; tăng cường các hoạt động hỗ trợ vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, góp phần tạo việc làm và tự tạo việc làm cho người lao động, nhất là các đối tượng yếu thế; hướng dẫn triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề; tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động, qua đó góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội đã ban hành, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cứu trợ đột xuất.

Nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp đã được ban hành, trong đó có các chính sách an sinh xã hội chưa từng có tiền lệ để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch. Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, Chính phủ đã dành nguồn kinh phí không nhỏ để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Do đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song an sinh xã hội vẫn được bảo đảm, đời sống nhân dân vẫn được giữ ổn định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 với các nội dung chính, gồm: Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm, xây dựng thị trường lao động ổn định và phát triển, góp phần hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phục hồi và phát triển kinh tế. Tập trung thể chế hóa những định hướng chính sách về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề thích ứng với điều kiện sản xuất mới. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Hướng dẫn, tăng cường phối hợp liên ngành triển khai hiệu quả pháp luật, chính sách và các chương trình, đề án, kế hoạch lĩnh vực trẻ em giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được trong năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong năm 2022, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp tốt với các bộ, ngành thực hiện tốt các chính sách cho đối tượng người có công với cách mạng. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Tập trung phục hồi và phát triển thị trường lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác chăm lo Tết  cho người có công, các đối tượng chính sách, đặc biệt là những người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19./.

Hoàng Vũ

Xem thêm