Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch năm 2013 của ngành Nông nghiệp và PTNT

Ngày 28/12, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch  năm 2013 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự và chủ trì Hội nghị ở đầu cầu Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát; lãnh đạo Thành phố Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ.

Ngày 28/12, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch  năm 2013 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự và chủ trì Hội nghị ở đầu cầu Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát; lãnh đạo Thành phố Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến ở đầu cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến ở đầu cầu tỉnh Bắc Kạn.


Dự phía đầu cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nông Văn Chí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Đức Tiến – Q. Giám đốc Sở NN&PTNT; lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT.


Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch năm 2013, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh:  Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, thiên tai dịch bệnh xảy ra nhiều, tuy nhiên trong năm 2012 giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản  ước tăng 3,4% so với năm 2011, tốc độ tăng trưởng ngành tăng 2,72%.


Kết quả về trồng trọt, ước diện tích trồng lúa cả năm hơn 7,7 triệu héc ta, tăng 98 nghìn héc ta so với năm 2011;, sản lượng ước đạt 43,7 triệu tấn; cây ngô gieo trồng ước đạt 1,14 triệu héc ta, sản lượng ước đạt 4,8 triệu tấn; sản xuất cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao tiếp tục phát triển.


Về chăn nuôi, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng với sự quyết liệt chỉ đạo từ Trung ương đến các địa phương nên ngành chăn nuôi đã vượt qua những thách thức khó khăn, những tháng cuối năm sản xuất chăn nuôi đã khôi phục đà tăng trưởng. Sản lượng thịt hơi cả năm ước đạt 4,3 triệu tất tăng 2,5% so với năm 2011.


Về lâm nghiệp, cả nước trông mới được 186,1 nghìn héc ta rừng tập trung. Về thủy sản, ước sản lượng cả năm ước đạt hơn 5,7 triệu tấn, tăng 5,2% so với năm 2011. Về xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Đến nay, đã có 68% số xã  trên cả nước hoàn thành quy hoạch nông thôn mới. Theo báo cáo của các địa phương, ngoài 11 xã điểm do Ban Bí thư chỉ đạo đạt từ 15 đến 18 tiêu chí,đã có thêm 32 xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí và có  gần 5000  mô hình sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lên 20% đến 30% .v.v.


Cùng với cả nước, trong năm qua ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn đạt được tốc độ tăng trưởng cao với 10,76%. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản (giá cố định) đạt 974.109 tỷ đồng, tăng 11,65% so với năm 2011.


Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh 40,52%. Cơ cấu nội ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản, ngành trồng trọt vẫn là chủ đạo chiếm 47,84%, tiếp đến là lâm nghiệp 36,92%, chăn nuôi – thuỷ sản 15,24%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 165.735 tấn, đạt 103,6% kế hoạch, binh quân lượng thực trên đầu người khoảng 547kg.


Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT thì trong năm qua, ngành nông nghiệp cả nước vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Cụ thể, công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và vật tư đầu vào cho sản xuất vẫn còn nhiều bất cập; vẫn còn nông sản thực phẩm, vật tư nông nghiệp chất lượng kém, giả độc hại gây bức xúc trong xã hội; tình trạng chặt phá rừng vẫn diễn ra gây gắt ở một số địa phương với tính chất ngày cành phức tạp; Chương trình nông thôn mới triển khai còn chậm, hiệu quả thấp, chưa thực sự tạo được sự chuyển biến trong đời sống của người dân nông thôn; quá trình đổi mới nông lâm trường quốc doanh còn chậm và hiệu quả thấp; công tác phòng chống và đối phó với thiên tai vẫn còn nhiều bất cập, riêng năm 2012 đã có 237 người chết và mất tính do thiên tai .v.v. Tại Hội nghị các tỉnh, các ngành và doanh nghiệp thuộc bộ có nhiều ý kiến tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập của ngành trong năm 2013.


Mục tiêu năm 2013 của ngành nông nghiệp và PTNT cả nước đề ra là: tốc độ tăng GDP ngành  2,8 -3%; tổng kim ngạch xuất khẩu ngành đạt 28,5 tỉ USD; tỉ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 82%; tỉ lệ che phủ rừng cả nước đạt 40,5%; santr lượng lúa đạt 43,5 triệu tấn; sản lượng thịt hơi đạt 4,6 triệu  tấn và sản lượng thủy sản 5,9 triệu tấn. Đẩy mạnh phát triển nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho dân cư nông thôn, tập trung đẩy mạnh triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến về đổi mới cơ cấu và sản xuất để tăng nhanh thu nhập cho dân cư nông thôn. Mỗi thôn, xã xây dựng ít nhất một mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Phấn đấu  hết năm 2013 cả nước có 200 xã chính thức công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, giảm số xã đạt 5 tiêu chí xuống còn dưới 40% .v.v.


Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đây là Hội nghị có tầm quan trọng với ngành nông nghệp, bước vào năm 2012 ngành nông nghiệp PTNT  đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình kinh tế vĩ mô, thời tiết dịch bệnh diễn biến phức tạp không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.


Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các địa phương và ngành NN&PTNT ngành đã đạt được kết quả đáng mừng, đóng góp vào tăng GDP của cả nước, với mức tăng GDP của ngành là 2,72% trên mức  tăng GDP của cả nước là hơn 5,3% là kết quả đáng biểu dương.


Thay mặt Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng biểu dương kết quả ngành nông nghiệp đạt được các ngành, địa phương và bà con nông dân trên cả nước.
Năm 2013, Chính phủ tiếp tục chính sách tăng cường kinh tế vĩ mô, kìm chế lạm phát, an sinh xã hội, do đó ngành nông nghiệp tiếp tục là nòng cốt làm trụ cột của ngành kinh tế. Tập trung khắc phục khó khăn và đưa ra giải pháp căn cơ bền vững cho ứng phó với biến đổi khí hậu.


Trước hết ngành nông nghiệp sẽ thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, phát huy kết quả năm 2012, tái cơ cấu ngành theo hướng tăng năng xuất, hiệu quả, sức cạch tranh và hướng tới sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; tập trung quy hoạch sản xuất gắn với chế biến và phát triển hạ tầng, tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất./.


Xuân Lâm

Xem thêm