Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

Sáng 21/7, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự tại điểm cầu cấp tỉnh của Bắc Kạn có đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên, cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn thành phố; trưởng các sở, ban, ngành…

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (21, 22/7) với 4 chuyên đề, gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt tại chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Trong buổi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tại tỉnh Bắc Kạn, ngoài điểm cầu cấp tỉnh, Hội nghị còn được truyền đến 11 điểm cầu cấp huyện và 157 điểm cầu cấp cơ sở với hơn 9.800 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh theo dõi, học tập./.

Nông Vui

Xem thêm