Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Sáng 23/02, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Sáng 23/02, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các đồng chí: Hầu A Lềnh- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Huy Hoàng và Ma Nhật Hoài; Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường của thành phố Bắc Kạn.

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ảnh 1

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu tham dự hội nghị được giới thiệu chuyên đề "Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp"; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chung trong công tác bầu cử ở địa phương. 

Thông qua tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm góp phần thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước của Mặt trận Tổ quốc, thực hiện được vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân. Đồng thời, nhằm hiện thực hóa chức năng, nhiệm vụ giám sát của Mặt trận Tổ quốc đã được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định./.

Hoàng Vũ

Xem thêm