Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 27/4, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII theo hình thức trực tuyến đến các cấp Hội trong cả nước với trên 4.000 điểm cầu và trên 60.000 đại biểu cán bộ Hội từ Trung ương đến cơ sở.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh nhắn tin ủng hộ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh nhắn tin ủng hộ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, có 524 cán bộ Hội LHPN các cấp tham gia học tập Nghị quyết tại 9 điểm cầu kết nối đến 8 huyện/thành phố.

Hội nghị tập trung phổ biến những nội dung, điểm mới trong các văn kiện Đại hội; thống nhất các quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội trong nhiệm kỳ 2022 – 2027; cuộc vận động, khâu đột phá và chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các vấn đề khác nhằm khẳng định, nâng cao vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, vận động xã hội thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển, hội nhập với những giá trị thời đại gắn với giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống dân tộc. Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ và nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong phiên khai mạc, đại biểu tham dự ở các điểm cầu đã cùng nhau tham gia chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhằm ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ 27 - 29/4 với nhiều chuyên đề liên quan đến những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đưa ra./.

Hà Nhung

Xem thêm