Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Chiều 21/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng ảnh 1

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Lục Do- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Dự thảo Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng về bố cục gồm 19 mục; nội dung dự thảo kế thừa cơ bản những nội dung của Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Trong đó, kế thừa nội dung của 11 mục và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 08 mục.

Các đại biểu cho rằng, nội dung mới nêu trong dự thảo Hướng dẫn rất phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng Đảng hiện nay; đồng thời góp ý vào các nội dung về bố cục, kết cấu dự thảo Hướng dẫn; những mặt đạt được, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; về nguyên tắc xây dựng dự thảo Hướng dẫn; nội dung dự thảo Hướng dẫn. Về thủ tục xem xét kết nạp đảng viên mới . Về hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Về chuyển sinh hoạt đảng. Cách tính nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, chi bộ khi tách hợp, sáp nhập; về khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên. Nhất trí bổ sung nội dung “Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng” tại lễ kết nạp đảng viên mới để thể hiện sự trang nghiêm của buổi lễ kết nạp đảng viên…

Tham gia góp ý tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Lục Do- Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn nhất trí cao với bố cục, nội dung của dự thảo Hướng dẫn và góp ý một số nội dung như: Về tuổi đời xem xét kết nạp Đảng, đề nghị Trung ương nghiên cứu mở rộng đối tượng kết nạp đối với trường hợp quần chúng trên 60 tuổi ở cả nơi cư trú đã có tổ chức đảng. Đề xuất Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thêm việc kết nạp lại đảng viên đối với những trường hợp kết nạp Đảng nhưng sai về quy trình, thủ tục kết nạp. Góp ý về thẩm quyền xem xét khen thưởng chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo định kỳ; quản lý hồ sơ khi chuyển sinh hoạt đảng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến vào dự thảo của các đại biểu. Tổ Biên tập sẽ tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng để trình Ban Bí thư./.

N.V

Xem thêm