Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản đầu năm 2022

Chiều 24/02, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản đầu năm 2022 và các nội dung liên quan. Các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Điểm cầu hội nghị tại UBND tỉnh.
Điểm cầu hội nghị tại UBND tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, đến ngày 31/01/2022, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đạt hơn 1.946 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch. Một số nguồn vốn giải ngân tốt như: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất đạt 103% kế hoạch; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 96% kế hoạch; xổ số kiến thiết đạt 97% kế hoạch… ​Năm 2021, tỉnh thực hiện đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được 229 gói, trong đó, phi tư vấn 17 gói, tư vấn 35 gói, mua sắm hàng hoá 17 gói và 160 gói xây lắp. Nhìn chung, các gói thầu tham gia được chủ đầu tư chấp hành theo quy định.

Năm 2022, Tổng kế hoạch đầu tư công của tỉnh là hơn 2.647 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; vốn ngân sách Trung ương tăng thêm năm 2022), đến nay đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được 2% kế hoạch.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, tỉnh chỉ đạo về phương hướng, giải pháp thực hiện công tác xây dựng cơ bản năm 2022 như: Yêu cầu các chủ đầu tư bám sát chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh và tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới. Hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc thực hiện công tác xây dựng cơ bản. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án…

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính báo cáo tình hình, kết quả sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; tình hình quyết toán dự án hoàn thành và việc thu hồi nợ sau quyết toán của các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Đại diện các chủ đầu tư của tỉnh, huyện trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giải ngân các nguồn vốn, đồng thời đề xuất các kiến nghị với UBND tỉnh sớm xem xét, giải quyết để đảm bảo tiến độ giải ngân được giao…

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Thời gian tới, các chủ đầu tư xác định nhiệm vụ giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện giải ngân vốn. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng cho người dân; bám sát, đốc thúc tiến độ các dự án. Đối với các dự án liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia cần làm tốt các khâu chuẩn bị, chủ động lựa chọn danh mục, sắp xếp lĩnh vực ưu tiên. Về thanh, quyết toán đề nghị các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định, đồng thời xử lý dứt điểm các dự án chậm quyết toán.../.

Quý Đôn - Hồng Tuyến

Xem thêm