Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về thị trường lao động

 Sáng 20/8, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập. Thủ tướng Chính phủ Phạm  Minh Chính chủ trì hội ngh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như các tham luận của đại diện các bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức quốc tế tham dự hội nghị đã chỉ rõ những kết quả nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển thị trường lao động thời gian qua. Sau 35 đổi mới đất nước, thị trường lao động Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng, từng bước hiện đại, đầy đủ và hội nhập quốc tế.

Cả nước hiện có trên  51 triệu lao động, hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từng bước được nâng cao. Nếu như năm 2014 mới có 49% lao động được đào tạo thì đến nay đã tăng lên 67%. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến về thực trạng thị trường lao động Việt Nam trong mối tương quan thị trường lao động thế giới; vai trò phát triển thị trường lao động và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; cơ chế, chính sách về thị trường lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng cường thu hút đầu tư chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để có thể đảm bảo cuộc sống và sự phát triển toàn diện.  Phân tích và chỉ rõ những yếu tố thuận lợi, khó khăn, hạn chế của thị trường lao động Việt Nam cả ở khía cạnh người lao động cũng như vai trò của quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách, vai trò của doanh nghiệp và những yếu tố liên quan khác, Thủ tướng Chính phủ  cho rằng trong thời gian tới khó khăn thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam vẫn còn rất lớn. Để phát triển thị trường lao động Việt Nam linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập thì vấn đề đầu tiên cần quan tâm thực hiện tốt là nâng cao nhận thức về thị trường lao động, coi lao động là một hàng hóa đặc biệt để có cơ chế, chính sách phù hợp. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển linh hoạt, hiệu quả.

Tập trung phát triển lao động có kỹ năng để tạo việc làm bền vững, có thu nhập cao. Luật hóa và quy định cụ thể các tiêu chuẩn về lao động phù hợp với điều kiện Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế. Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối lao động trong nước và ngoài nước. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phải phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, trung tâm dịch vụ việc làm, hệ thống giáo dục nghề nghiệp, mạng lưới an sinh xã hội. Chú trọng đào tạo kỹ năng cho người lao động, nhất là những kỹ năng mà nền kinh tế cần. Nắm bắt nhu cầu của thị trường và phát triển thị trường theo hướng lành mạnh, đi đúng hướng. Xây dựng hệ thống quản trị thị trường lao động hiện đại, minh bạch.  

Một vấn đề nữa được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh là cần xây dựng chính sách đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Xây dựng hệ thống thông tin, dự báo thị trường lao động đa tầng, đa lĩnh vực. Đẩy mạnh xây dựng chính sách việc làm khả thi cả trong ngắn hạn và dài hạn. Quan tâm đến việc dịch chuyển lao động, việc làm. Đẩy mạnh liên kết thị trường việc làm giữa các vùng trong nước, hình thành cơ chế kết nối cung cầu tự động giữa thị trường trong và ngoài nước. Tạo việc làm ở khu vực nông thôn, miền núi để người dân làm việc tại quê hương với mức thu nhập ổn định, hạn chế tình trạng dịch chuyển lao động. Đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu quá trình công nghiệp  hóa, hiện đại hóa đất nước…/.

P.T

Xem thêm