Hội nghị triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Sáng 04/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Hội nghị triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Tấn- Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Sáng 04/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Hội nghị triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Tấn- Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Hội nghị triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được các quốc gia thông qua tại COP 21 (Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu) là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên quy định trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của tất cả các bên. Trọng  tâm của thỏa thuận Paris là đưa các quy định liên quan đến trách nhiệm xây dựng và thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định mỗi bên tham gia Công ước khí hậu. Đến nay, Thỏa thuận đã đạt được sự nhất trí của 195 quốc gia, đây được đánh giá là bước ngoặt lịch sử nhằm ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Biến đổi khí hậu và các sở, ngành trong tỉnh đã tập trung thảo luận các thông tin về biến đổi khí hậu, những tác động ảnh hưởng đến địa phương, cũng như công tác triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris của tỉnh. Trong đó có việc quy hoạch đô thị và sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu; thực hiện lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng; áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng và phù hợp với điều kiện của tỉnh…

Bích Ngọc

Xem thêm