Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2011

Sáng 31/3, huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 tới toàn thể lãnh đạo các xã, thị trấn, Ban lâm nghiệp các xã và các trưởng thôn trên địa bàn huyện.
bghn
Hội nghị triển khai các văn bản của nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Hội nghị đã thông qua các văn bản của nhà nước bao gồm: Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp. Chỉ thị số 43- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Quyết định số 1275/2005/QĐ- UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp huyện, thị, xã, phường, thị trấn về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai, quán triệt sâu rộng các văn bản trên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn./.
H.T

Xem thêm