Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng

Chiều 21/7, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chiều 21/7, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị
 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP). Tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, ổn định... Công tác PCTN, CCTP tiếp tục được triển khai tích cực. Trên cơ sở chương trình trọng tâm công tác của tỉnh, các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với cấp mình. Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định và thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến 2020.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng toàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm minh, đúng quy trình, quy định...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian qua; đồng thời đóng góp ý kiến, nêu giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm 2020 đối với từng lĩnh vực.../.

D.K

Xem thêm