Hội nghị tổng kết thực hiện Kết luận 61, triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 16/1, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2023, đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg như: Hội Nông dân các huyện, thành phố đã chủ động đề xuất UBND cùng cấp xem xét cân đối ngân sách địa phương bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; trong năm 2023, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp tăng hơn 930 triệu đồng. Đến nay, từ Quỹ HTND các cấp đã cho vay thực hiện 91 dự án, đã góp phần nâng cao thu nhập, giúp hội viên nông dân tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Phối hợp với Công ty Cổ phần Vật tư và Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn ứng phân bón trả chậm được 322,9 tấn cho hội viên nông dân. Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp được 788 lớp với 47.081 lượt nông dân tham gia.

Qua bình xét đã có 47.924 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 5.462 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 1.277/1.277 chi hội, 108/108 cơ sở Hội, 8/8 huyện thành phố và Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng tiến độ; phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác với các ngân hàng trên địa bàn…

Đại biểu huyện Chợ Đồn đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu huyện Chợ Đồn đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội; có hướng dẫn cụ thể hơn về Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND; lãi suất của Quỹ HTND Trung ương còn cao, cần xem xét giảm và tăng thời gian cho vay; giải pháp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg trong năm 2024.

Tiếp thu và kết luận hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành và Hội Nông dân tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí của nông dân, nông nghiệp, nông thôn; phát huy vai trò, trách nhiệm Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chính quyền địa phương, các ngành tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Nông dân tích cực tham gia thực hiện nội dung Đề án. Các cấp Hội Nông dân tỉnh cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những nội dung tổ chức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, thu hút đông đảo nông dân tham gia và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2024 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, vì vậy cần cụ thể hóa nghị quyết vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội./.

Xem thêm