Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Sáng 05/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 6) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bộ, ban, ngành...

Các đại biểu dự tại điểm cầu Hội trường tỉnh.
Các đại biểu dự tại điểm cầu Hội trường tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong buổi sáng, các đại biểu dự Hội nghị được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương quán triệt chuyên đề thứ nhất “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung quán triệt Chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương quán triệt Chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu quá trình xây dựng Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022, Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Quá trình phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua. Mục tiêu, quan điểm, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ và giải pháp. Tổ chức thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW.

Buổi chiều, các đại biểu nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Theo kế hoạch, Hội nghị diễn ra trong 02 ngày (05 - 06/12) và quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.

Nông Vui

Xem thêm