Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Ngày 07/12, tại thành phố Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có 280 đại biểu làm công tác thông tin đối ngoại về quyền con người của 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại phát biểu khai mạc.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại cho biết: Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung của Đề án truyền thông về quyền con người theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cung cấp thông tin, tình hình, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin kịp thời, khách quan về các nỗ lực và thành tựu của các cấp chính quyền trong bảo đảm quyền con người ở địa phương, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam.

Đồng chí đề nghị các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người của địa phương mình, nhất là xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan chuyên trách với báo chí, truyền thông.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương quán triệt Kết luận số 57-KL/TW.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương quán triệt Kết luận số 57-KL/TW.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương nhấn mạnh: Trong bối cảnh, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, công tác truyền thông, thông tin đối ngoại cần phải có sự thay đổi nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và đáp ứng tình hình mới. Nhìn nhận về vấn đề này, Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị đã thể hiện tinh thần mới, quan điểm mới của Đảng ta về công tác thông tin đối ngoại, cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người.

Các đại biểu dự Hội nghị còn được cập nhật tình hình và kết quả nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người; thông tin về một số hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và trao đổi một số nội dung về nhân quyền, thông tin đối ngoại.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ Nhân quyền Chính phủ thông tin về tình hình và kết quả của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ Nhân quyền Chính phủ thông tin về tình hình và kết quả của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người.

Dịp này, Cục Thông tin đối ngoại và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ phối hợp tổ chức Hội nghị mẫu cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại định kỳ./.

Xem thêm