Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 28/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng  ảnh 1

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị được quán triệt những nội dung chính của Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, Chỉ thị số 18-CT/TW đặt ra yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phát huy dân chủ cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ quyền, trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội bức xúc, quan tâm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW với khối lượng nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp rất lớn, là nhiệm vụ trọng tâm và phải được ưu tiên triển khai bài bản, toàn diện.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên bám sát kế hoạch triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ đó tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể và thời gian, lộ trình thực hiện phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát, phản biện và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội.../.

Xem thêm