Hội nghị phổ biến Luật Hợp tác xã

Sáng ngày 30/9, UBND tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật HTX năm 2012. Tham dự có đồng chí Nông Văn Chí - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Sáng ngày 30/9, UBND tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật HTX năm 2012. Tham dự có đồng chí Nông Văn Chí - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Chí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc cần thiết phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật HTX cũng như phát triển kinh tế tập thể để đưa ra những mục tiêu cụ thể, quán triệt theo Luật HTX kiểu mới. Đồng chí đề nghị các thành viên tham dự Hội nghị nên đưa ra những ý kiến trao đổi từ những vấn đề cụ thể như vay vốn, tài sản và những vấn đề liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước… để được giải đáp thỏa đáng; Sau hội nghị, Liên minhh HTX phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tiếp tục tham mưu cho tỉnh kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước điều hành về phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời các huyện thực hiện chỉ đạo từ các thôn xã,  xây dựng chương trình hành động cụ thể về phát triển loại hình kinh tế tập thể, gắn với Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ xây dựng chương trình hành động về thực hiện Kết luận số 56 KL/TW của Bộ Chính trị…

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hà – Nguyên phó vụ trưởng vụ HTX (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) truyền đạt những nội dung trong Luật HTX năm 2012, phổ biến Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành. Theo đó, các HTX, liên hiệp HTX được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không trái với quy định của Luật này thì tiếp tục hoạt động và không phải đăng ký lại. Ngược lại, các HTX, liên minh HTX thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật này thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật HTX có hiệu lực thi hành.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm được vai trò, ý nghĩa của việc phát triển kinh tế tập thể, phát triển tổ hợp tác; qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nói chung, Hợp tác xã nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh quá trình đổi mới kinh tế tập thể./.

Lê Trang
 

Xem thêm