Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Sáng 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 22 đánh giá nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010- 2015; thông qua một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Sa Như Hòa- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, trong 9 tháng qua, lĩnh vực kinh tế- xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Tổng diện tích gieo cấy lúa được 24.150ha, vượt 8% so với kế hoạch; năng suất bình quân ước đạt hơn 48 tạ/ha. Cây ngô gieo trồng được 16.415ha, đạt 103% so với kế hoạch; năng suất ước đạt hơn 41 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh ước đạt 185.202 tấn, vượt 7% so với kế hoạch. Tuy nhiên, một số cây trồng thế mạnh diện tích đạt thấp so với kế hoạch như dong riềng, thuốc lá, cam quýt…

Đàn vật nuôi phát triển tăng so với cùng kỳ với tổng đàn đại gia súc 82.854 con; đàn lợn 203.474 con; gia cầm 1,6 triệu con. Diện tích trồng rừng mới được 8.913ha, đạt 113% so với kế hoạch. Tuy nhiên, dịch sâu ong hại mỡ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến hết tháng 8, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 20 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; 76 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí; bình quân đạt 7,2 tiêu chí/xã.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt hơn 654 tỷ đồng, bằng hơn 70% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ 2014. Giá trị sản xuất công nghiệp còn thấp so với kế hoạch do một số nhà máy hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, bảo dưỡng, thay đổi thiết bị… Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản hiện mới đạt hơn 54%. Giải ngân một số nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thấp do phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư trong khi năng lực còn hạn chế; bộ phận tham mưu, giúp việc chưa hiệu quả. Thu ngân sách 9 tháng đạt thấp với số thu đạt hơn 294 tỷ đồng, bằng hơn 64% kế hoạch.

Sáng 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 22 đánh giá nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010- 2015; thông qua một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Sa Như Hòa- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, trong 9 tháng qua, lĩnh vực kinh tế- xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Tổng diện tích gieo cấy lúa được 24.150ha, vượt 8% so với kế hoạch; năng suất bình quân ước đạt hơn 48 tạ/ha. Cây ngô gieo trồng được 16.415ha, đạt 103% so với kế hoạch; năng suất ước đạt hơn 41 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh ước đạt 185.202 tấn, vượt 7% so với kế hoạch. Tuy nhiên, một số cây trồng thế mạnh diện tích đạt thấp so với kế hoạch như dong riềng, thuốc lá, cam quýt…

Đàn vật nuôi phát triển tăng so với cùng kỳ với tổng đàn đại gia súc 82.854 con; đàn lợn 203.474 con; gia cầm 1,6 triệu con. Diện tích trồng rừng mới được 8.913ha, đạt 113% so với kế hoạch. Tuy nhiên, dịch sâu ong hại mỡ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến hết tháng 8, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 20 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí; 76 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí; bình quân đạt 7,2 tiêu chí/xã.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt hơn 654 tỷ đồng, bằng hơn 70% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ 2014. Giá trị sản xuất công nghiệp còn thấp so với kế hoạch do một số nhà máy hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, bảo dưỡng, thay đổi thiết bị… Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản hiện mới đạt hơn 54%. Giải ngân một số nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thấp do phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư trong khi năng lực còn hạn chế; bộ phận tham mưu, giúp việc chưa hiệu quả. Thu ngân sách 9 tháng đạt thấp với số thu đạt hơn 294 tỷ đồng, bằng hơn 64% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh có thành phố Bắc Kạn, Chợ Mới, Bạch Thông và 116/122 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 91,12%. Ngành Giáo dục phối hợp với các địa phương tổ chức khai giảng năm học 2015- 2016 bảo đảm đúng thời gian quy định. Trong 9 tháng, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 4.368 người, đạt hơn 97% kế hoạch. Các chương trình, chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc được triển khai đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Các cấp ủy trong tỉnh đã triển khai công tác đại hội đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 theo kế hoạch. Cấp tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào trung tuần tháng 10/2015. Toàn tỉnh kết nạp mới 892 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 1.032 đảng viên; mở 24 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng với 1.459 đối tượng tham gia. Tỉnh ủy đã đề nghị Trung ương phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh, giai đoạn 2015- 2020; chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trong 9 tháng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 102 tổ chức đảng, 190 đảng viên; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 25 tổ chức đảng, 63 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng 26 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng, 35 đảng viên; kiểm tra 33 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 01 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 44 tổ chức đảng, 22 đảng viên; qua giám sát có 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng trong nhiệm kỳ 2010- 2015 được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện các sai phạm; xử lý và thi hành kỷ luật trong Đảng kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: Việc thực hiện các thủ tục liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã cần được đẩy nhanh hơn; đánh giá cụ thể hơn về năng lực cán bộ trong thực hiện giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; cụ thể các chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư. Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Đề xuất thành lập tổ tư vấn xây dựng nông thôn mới. Trong 3 tháng cuối năm cần xem xét đánh giá việc tăng diện tích lúa là do người dân tự thực hiện hay do chỉ đạo trong khi những cây trồng thế mạnh lại trồng mới không đạt kế hoạch; giải ngân vốn xây dựng cơ bản quá chậm trong nguyên nhân có tình trạng nhũng nhiễu trong khâu thẩm định; thu ngân sách đạt thấp; cho vay của ngân hàng đạt thấp; cải cách hành chính của tỉnh đứng thấp nhất toàn quốc…  

Trong 3 tháng cuối năm, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh 2016, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2015- 2020 và kế hoạch đầu tư công 2016. Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp; triển khai các phương án phòng chống thiên tai, phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi; đẩy nhanh giải ngân vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn lực xây dựng xã Quân Bình (Bạch Thông) đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các dự án. Thực hiện tốt thu ngân sách, tăng cường chống thất thu. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc và tăng cường việc kiểm tra thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; phòng, chống dịch bệnh theo mùa. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt rất thấp do cải cách hành chính chậm, còn tình trạng nhũng nhiễu trong khâu thẩm định, các chủ đầu tư thiếu quyết liệt. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Việc chỉ đạo phát hiện, xử lý vi phạm kỷ luật Đảng chưa kịp thời. Đồng chí đề nghị: các đơn vị hết sức lưu tâm việc sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sa Như Hòa- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh kiểm tra, giám sát có vai trò hết sức quan trọng. Đối với Bắc Kạn các cấp ủy đã hết sức quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Công tác cán bộ kiện toàn kịp thời. Tỉnh ủy và các cấp ủy đã sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra đúng quy định./.

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X ảnh 2


 Tuấn Sơn
 

Xem thêm