Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai: Thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII đơn vị tỉnh Bắc Kạn


Sáng 22/3, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để  thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII đơn vị tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Ngọc Đường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; Hà Văn Khoát- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nông Văn Kỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.
bghn
Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị


Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã có thông báo, hướng dẫn các đơn vị về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu những người ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Thống nhất thời gian nộp hồ sơ, các biên bản, danh sách trích ngang của người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đồng thời căn cứ vào Thông báo của Tỉnh uỷ về tăng thêm số lượng đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã họp và điều chỉnh số lượng, cơ cấu được tổ chức giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Quốc hội đang công tác và cư trú tại tỉnh. (So với hiệp thương lần thứ nhất tăng thêm 1 đại biểu).

Theo đó, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai Uỷ ban MTTQ tỉnh đã trình hội nghị về số lượng, cơ cấu, thành phần và danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII đơn vị tỉnh Bắc Kạn. Số lượng gồm 11 đại biểu với cơ cấu: Đại biểu dân tộc Tày là 6 người, dân tộc Dao 1 người, dân tộc kinh 2 người, dân tộc Nùng 2 người, nữ 4 người, trẻ tuổi 1 người. Sau khi thảo luận, hội nghị đã  hiệp thương danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn là 9 người./.
H.T

Xem thêm