Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 25/3, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị còn có các đồng chí: Hoàng Ngọc Đường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; Hà Văn Khoát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nông Văn Kỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.
bghn
Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thực hiện Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 04/3/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung cơ quan, đơn vị được giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã có thông báo hướng dẫn các đơn vị về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu HĐND, thống nhất thời gian nộp hồ sơ và danh sách trích ngang người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã trình hội nghị danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 100 đại biểu, với cơ cấu, thành phần: đại biểu nữ là 31, chiếm tỷ lệ 31%, trẻ tuổi 10 người, chiếm tỷ lệ 10%, đại biểu ngoài Đảng 7 người, chiếm 7%. Sau khi hiệp thương hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 là 83 người./.
H.T

Xem thêm