Hội nghị góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sáng 19/1, Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết Nghị quyết.

Các đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Văn Thành- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn. ảnh 1
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Qua hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả. Cán cân thương mại liên tục xuất siêu. Nông sản nước ta đã có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thu nhập trung bình ở nông thôn tăng nhanh. Hộ nghèo giảm sâu 1,5%/năm. Môi trường cảnh quan khu vực nông thôn ngày càng cải thiện, xuất hiện nhiều làng xã xanh, sạch, đẹp... Tuy nhiên, khu vực nông nghiệp, nông thôn vẫn còn những tồn tại. Giá trị tăng trưởng nông nghiệp đang có xu hướng chậm lại, chưa bền vững. Thu nhập của người dân khu vực nông thôn còn thấp. Chênh lệch vùng miền, giữa nông thôn, miền núi còn cao…

Bước sang giai đoạn mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển đất nước. Để đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, đề ra mục tiêu thực hiện giai đoạn tiếp theo, Hội nghị đã thảo luận, góp ý tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Về nhận định, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhất là về mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; góp ý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về hệ thống chính sách, tên nghị quyết mới; những giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay như: Phát triển ngành, nghề nông thôn, chế biến sâu nông sản; đẩy mạnh Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước qua nhiều thời kỳ quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thực hiện thành công các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng khác trong từng giai đoạn, do vậy, công tác tổng kết Nghị quyết 26 phải đảm bảo tính khoa học, sát thực tiễn. Dự thảo nghị quyết thay thế cho Nghị quyết số 26 cần có những nội dung mới, phù hợp, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước cũng như nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam, bám sát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải rõ ràng, mạch lạc, khả thi; xác định được các giải pháp đột phá, phù hợp với từng giai đoạn, có lộ trình thực hiện, tránh chung chung, lưu ý các vấn đề như: Quan điểm xây dựng thể chế về đất đai như thế nào để phục vụ tốt cho phát triển nông nghiệp, để nông dân có thể làm giàu trên đất được giao; có chính sách thu hút nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển nông thôn trở thành môi trường cho giới trẻ khởi nghiệp, có chất lượng sống tốt. Đồng chí đề nghị cơ quan thường trực xây dựng nghị quyết cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu, sớm hoàn thiện trình dự thảo nghị quyết để Bộ Chính trị cho ý kiến và trình BCH Trung ương theo đúng kế hoạch đề ra./.

Phan Quý

Xem thêm