Hội nghị giao ước thi đua Đài PT - TH cụm thi đua số 2 các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

Ngày 26/3, tại Vườn Quốc gia Ba Bể đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2011 Đài PT - TH các tỉnh trung du miền núi phía Bắc gồm: Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hoà Bình và Bắc Kạn, do Đài PT - TH tỉnh Bắc Kạn làm cụm trưởng.
Các Đài PT - TH trong cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2011.
Các Đài PT - TH trong cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2011.

Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Đức Hoan, uỷ Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo Cục quản lý PT- TH và Thông tin Điện tử Bộ thông tin Truyền thông; đại diện lãnh đạo 8 Đài cụm thi đua số 2.

Tại hội nghị, các Đài PT - TH cụm thi đua số 2 đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2011 như: tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, phát hiện những vấn đề mới tại địa phương, tuyên truyền về đấu tranh phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham ô tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác Hồ; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức được học tập, nâng cao trình độ lý luận, chính trị cũng như về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và quản lý, khai thức thiết bị sản xuất chương trình hiện đại; duy trì, trao đổi phát sóng các chương trình giữa các Đài PT - TH trong cụm thi đua...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân đã biểu dương những kết quả đạt được của Đài PT - TH cụm thi đua số 2 trong thời gian qua, đặc biệt là Đài PT - TH Bắc Kạn. Những kết quả đạt được đã góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các Đài trong cụm thi đua số 2 cần tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn nhiệp vụ, đổi mới về hình thức nội dung trong thực hiện chương trình PT - TH, mở mới các chuyên mục, chuyên đề phong phú, hấp dẫp… Bên canh đó, tích cực tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, phong trào phát triển kinh tế… góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của địa phương./.

Uý Thương
Đài PT - TH Bắc Kạn

Xem thêm