Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 14/3, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2022 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Các đồng chí: Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN; Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Trong năm 2022, công tác PCPNN tiếp tục được Đảng, Nhà nước coi trọng, có những bước chuyển lớn về chủ trương và quy định, ngày 5/1/2022 Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và ngày 31/8/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 58 về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Hoạt động của các tổ chức PCPNN tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam; phối hợp tốt với các cơ quan, đối tác Việt Nam trong quá trình triển khai. Hầu hết các dự án đều phù hợp với nhu cầu, hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật…

Tại Hội nghị, các địa phương, bộ, ngành phát biểu tham luận về tình hình công tác PCPNN năm 2022 và nêu các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả, đổi mới cho công tác này trong năm 2023 như: Tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối, giới thiệu đối tác. Tăng cường đào tạo, tập huấn. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Hà Kim Ngọc ghi nhận những nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp trong công tác PCPNN; đồng thời tiếp thu ý kiến của các bộ, ban, ngành, địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các tổ chức PCPNN, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Đảng về công tác PCPNN; thực hiện tốt Nghị định 58 về đăng ký và quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Tăng cường phối hợp giữa Trung ương, địa phương và các cơ quan liên quan. Đa dạng hóa hình thức trao đổi, hợp tác với các tổ chức PCPNN. Phối hợp với Ủy ban để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và vận động viện trợ PCPNN, giúp cho đất nước có thêm tiếng nói tại các diễn đàn trong khu vực.../.

Xem thêm