Hội nghị đột xuất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII: Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị đột xuất, lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm giúp các cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình, từ đó tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kết quả lấy phiếu tín nhiệm còn là cơ sở cho việc xem xét, đánh giá về công tác cán bộ theo quy định, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội nghị thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh về việc lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để hạ thấp uy tín của người khác, gây mất đoàn kết nội bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo các căn cứ, kế hoạch, quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ theo các tiêu chí như: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Các mức lấy phiếu tín nhiệm gồm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Dịp này, có 14 đồng chí được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh không đưa ra lấy phiếu tín nhiệm đợt này do mới bổ nhiệm trong năm. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành việc bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm với 14 đồng chí.

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào một số dự thảo chương trình hành động, như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt về quy trình lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt về quy trình lấy phiếu tín nhiệm.

Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm.
Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các vị Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là tập trung thực hiện tốt công tác giải ngân các chương trình, dự án...
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị các vị Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là tập trung thực hiện tốt công tác giải ngân các chương trình, dự án...

Xem thêm