Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 61-KL/TW

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 16/02, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2022, việc triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam) và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ (về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn) trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy các cấp; sự phối hợp của UBND, các sở, ngành đối với công tác Hội và phong trào nông dân.

Hội Nông dân được quan tâm, tạo điều kiện trong hoạt động, có thêm nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp tục được UBND cấp huyện bổ sung ngân sách. Hội được các ngành quan tâm tạo điều kiện về kinh phí tham gia thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật…cho hội viên nông dân.

Các cấp Hội làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Tích cực triển khai kế hoạch phối hợp với Bưu điện tỉnh về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Bắc Kạn nêu rõ: Năm 2023, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 61 và Quyết định 673, các cấp Hội Nông dân cần chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất thực hiện, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; đảm bảo tiến độ đại hội Hội Nông dân các cấp, lưu ý công tác nhân sự đại hội. Triển khai thực hiện Đề án 61 và Quyết định 673 gắn với Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan. Hỗ trợ Hội Nông dân các cấp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028…/.

Xem thêm