Hội nghị đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chiều 09/6, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Thường trực UBND các huyện, thị xã. Đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến hết năm 2013, toàn tỉnh đã thực hiện cấp được 291.352/345.024 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 84,4% so với chỉ tiêu giao với tổng diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận đạt 86,5% so với diện tích cần cấp. Đạt cao nhất là huyện Chợ Mới hơn 113%; thấp nhất là thị xã Bắc Kạn hơn 32%. Đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đã cấp được 1.624/2.262 giấy chứng nhận, đạt 71,8% kế hoạch. Số lượng hồ sơ còn tồn khoảng 50.000 hồ sơ do thiếu thông tin trong quá trình kê khai, cần phải bổ sung. 
Những hồ sơ tồn đọng, UBND tỉnh đã cho phép kéo dài thực hiện đến tháng 6/2014. Đến hết tháng 5/2014, toàn tỉnh đã cấp được thêm 38.940 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cấp mới 14.145 giấy chứng nhận và cấp đổi 24.795 giấy chứng nhận. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã lập năm 2012 và 2013. Tuy nhiên, việc hoàn thiện bộ hồ sơ địa chính để thực hiện bàn giao theo các quy định của pháp luật còn chậm. 
Hội nghị đã thảo luận, đánh giá, mặc dù chưa đạt chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013, nhưng kết quả của năm đã đạt khối lượng rất lớn, lớn hơn kết quả thực hiện của tất cả các năm kể từ khi tái lập tỉnh cộng lại. Những nguyên nhân dẫn tới kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đạt kế hoạch là do khối lượng hồ sơ ở cấp huyện rất lớn trong khi số lượng cán bộ thiếu; một số chủ sử dụng đất khi không có nhu cầu sử dụng thì tiến độ lập hồ sơ trả lại đất rất chậm như Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn; năng lực thực hiện của cán bộ trực tiếp thẩm định hồ sơ còn hạn chế… Các địa phương phản ánh các vấn đề cần sớm giải quyết dứt điểm tranh chấp ranh giới theo bản đồ 364; điều chỉnh bản đồ đất lâm nghiệp kịp thời vì vẫn còn nhiều diện tích trùng; việc chi trả kinh phí từ các đơn vị tư vấn còn chậm… 
Năm 2014, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện cấp mới 83.369 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, thị xã Bắc Kạn 2.088 giấy chứng nhận; Chợ Đồn 4.272 giấy chứng nhận; Chợ Mới 15.706 giấy chứng nhận; Ba Bể 13.083 giấy chứng nhận; Bạch Thông 1.747 giấy chứng nhận; Na Rì 43.068 giấy chứng nhận; Pác Nặm 3.370 giấy chứng nhận; Ngân Sơn 35 giấy chứng nhận đất tổ chức. UBND tỉnh đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt chỉ tiêu giao. Trong đó lưu ý, 16 xã của huyện Na Rì thuộc Luận chứng kinh tế - kỹ thuật 32 xã khi được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thì UBND huyện phải chủ động ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn thực hiện; các xã không thuộc diện này thì UBND các huyện, thị xã chủ động chỉ đạo ngành chuyên môn tổ chức thực hiện bằng nguồn kinh phí của địa phương; đất lâm nghiệp của Chợ Mới và Ba Bể đã có dự án cần triển khai thực hiện sớm. 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù không đạt chỉ tiêu giao của năm nhưng kết quả đến hết năm 2013 đã cho thấy những sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ của chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 để phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch kéo dài đến 30/6/2014. Đối với kế hoạch giao của năm 2014, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Đối với số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, đã có diện tích giao đất thì phải phân loại rõ diện tích nào là cấp mới, cấp đổi. Các địa phương phải thường xuyên cập nhật chỉnh lý biến động đất đai; thông báo cho các tổ chức phải kê khai làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ việc thanh toán kinh phí dự án./.
Tuấn Sơn

Xem thêm