Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

Sáng nay (19/8), các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu quán triệt nội dung Hội nghị.

Quán triệt nội dung Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Căn cứ Quy định 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTC của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Quy định 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành các bước, thực hiện các quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và danh sách nguồn nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 để trình Hội nghị. Đây là Hội nghị rất quan trọng, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ để giới thiệu cán bộ có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm vào quy hoạch nhân sự các nhiệm kỳ...

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Lục Do, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Tờ trình xin ý kiến về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Hội nghị đã xem xét, giới thiệu quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý bao gồm nhân sự quy hoạch các chức danh diện Trung ương phê duyệt và diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt cụ thể: Rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031: Các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh gồm Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, nghiên cứu trước khi tiến hành bỏ phiếu thể hiện chính kiến của mình.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./.

Nông Vui

Xem thêm