Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt văn bản mới và triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 08/01, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt văn bản mới và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt văn bản mới và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe và thảo luận các dự thảo Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của tỉnh, gồm: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt văn bản mới và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 2

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị triển khai học tập, quán triệt một số văn bản mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười, Tỉnh ủy đã thông qua Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 05/12/2022 về nhiệm vụ năm 2023, đề ra 15 nhóm mục tiêu với 33 chỉ tiêu.

Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 05/12/2022 về nhiệm vụ năm 2023, đề ra 15 nhóm mục tiêu với 33 chỉ tiêu. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 7%; GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 955 tỷ đồng trở lên; trồng rừng mới trên 3.900ha; phát triển mới 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; thành lập mới trên 35 hợp tác xã; phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 90%; có thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-2,5%, riêng huyện nghèo giảm 4-5%; tạo việc làm mới cho trên 6.000 lao động; chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng từ 1 bậc trở lên…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sau Hội nghị, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nội dung các văn bản đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt văn bản mới và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 3

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2023 đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực: Phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh, nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp tập trung chăm lo, phục vụ Nhân dân đón năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại địa phương, đơn vị./.

Xem thêm