Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Ngân Sơn

Chiều 25/02, Huyện ủy Ngân Sơn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện  một số nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch và công tác cán bộ.

Chiều 25/02, Huyện ủy Ngân Sơn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện  một số nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch và công tác cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua tờ trình về giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các phòng, ban chuyên môn của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Đồng thời, thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ chủ chốt trong giai đoạn tới nhằm bảo đảm chất lượng cán bộ thuộc diện quy hoạch trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Việc giới thiệu quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động chiến lược trong công tác cán bộ của huyện. Qua đó, đồng thời bổ sung nguồn cán bộ trẻ có đủ đức, đủ tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện./.

Đình Văn

Xem thêm